Vanaf 1 januari 2023, online casino spelers moeten de zogenaamde Nederlandse kansspelbelasting betalen, die 29,03% bedraagt. Dit is het bedrag aan belasting dat een casino moet betalen over de totale inkomsten. Je moet echter weten dat je als speler geen online gokken belasting hoeft te betalen na het spelen in een online casino.

In Nederland moeten casino’s en gokkers die winnen wel kansspelbelasting betalen. Gokorganisaties moeten over de verschillen tussen de ontvangen weddenschappen en de uitbetaling van de geldprijs belasting betalen. Wanneer gokkers tegen elkaar spelen en een provisie ontvangen, moet er nog steeds belasting worden betaald.

Winnaars van nationale onlinespellen zijn vrijgesteld van deze belasting. Dit geldt als een nationaal spel geen casinospel, gokkast of online spel is. Niet het gehele gewonnen bedrag kan dus worden gehouden. Internationale winnaars die in Nederland wonen, of ze nu fysiek hebben gespeeld of bij de beste online casino’s, moeten belasting betalen over hun geldprijs.

Wat Je Moet Weten Over De Nederlandse Online Gokken Belasting?

Monopolies werden ingesteld om de concurrentie tussen exploitanten te beperken en een overmatig gebruik van gokdiensten te voorkomen. Er zijn geen beperkingen op het aantal beschikbare vergunningen voor gokken op afstand, maar er werden enkele strikte regelgevende vereisten ingevoerd. Als een gokker heeft gewonnen na het spelen van een casinospel, moet hij over het positieve maandelijkse rendement belasting betalen.

Voor bedrijven die in Nederland kansspelen organiseren, gelden verschillende regels die sterk verschillen van de kansspelbelasting in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. Ondernemingen moeten belasting betalen voor de organisatie van nationale kansspelen en de organisatie van internationale online kansspelen.

Hoewel de prijswinnaar de belastingplichtige is, is het de organisator van het spel die de belastingen over de brutowaarde van de prijs inhoudt. De organisatie betaalt de belastingen voor de winnaar, waardoor de nettoprijs aan de speler wordt uitbetaald. Wanneer de prijs geen contant geld maar een product bevat, mag de onderneming de Nederlandse kansspelbelasting zelf betalen.

Hervormingen in de loop der tijd

De Nederlandse kansspelwet staat toe dat volgens de wet, die in 1964 werd ingevoerd en sindsdien is gewijzigd, bepaalde gokproducten worden aangeboden. Volgens deze wet is het verboden om in Nederland kansspelen zonder vergunning aan te bieden. Toch zijn er vormen van gokproducten die hiervan zijn vrijgesteld.

Na de hervormingen in 2008 is in de Wet op de kansspelen en de kansspelbelasting vastgelegd dat er belasting verschuldigd is over winsten uit lokaal niet-vergunde internationale kansspelen op afstand. Spelers zijn dus verplicht belasting te betalen tegen een tarief van 29% over de bruto verdiensten per maand van aanbieders buiten Nederland. Er zouden echter nog enkele wijzigingen komen.

Voor 2018 was het belastingtarief 29%. Toch steeg het met 1,1% voor de vestigingen met een landvergunning en keerde het zes maanden na de hervormingen van de wet in 2021 terug naar 29%. Daarnaast is er een extra heffing van 1,75% die geldt voor online-exploitanten. Dit is heel anders dan voor landgebonden bedrijven, in de volgende paragraaf kun je lezen waarom dat zo is.

Wat moeten fysieke gokhallen betalen?

Exploitanten van speelautomaten moeten ook belasting betalen. De speelautomaten moeten in Nederland staan en ze moeten allemaal voorzien zijn van speciale stickers met de gegevens van de exploitant erop. De BTW bedraagt 21% en de vennootschapsbelasting wordt in tweeën gedeeld. Als het belastbare bedrag minder dan €200.000 bedraagt, geldt er een tarief van 16,5%.

Daarentegen bedraagt het belastingtarief 25% voor bedragen van €200.000 of meer. De belasting op gokwinsten is gebaseerd op de bruto-inkomsten voor gokkasten en casino gokken. Voor alle andere aanbiedingen met een landvergunning vormt de prijs de belastinggrondslag. In tegenstelling tot alle fysieke markten is de gokautomatensector de enige waarvoor geen maximum voor het aantal vergunningen geldt.

Er is een onbeperkt aantal vergunningen voor niet-incidentele kansspelen beschikbaar. Traditioneel werden onder deze voorwaarde slechts vier vergunningen verleend. Dit werd echter in een gerechtelijke procedure aangevochten, eveneens volgens de redenering van Sporting Exchange. Al met al moeten de op deze basis vergunde spelen het algemeen belang dienen, waarbij 40% van de inkomsten naar goede doelen gaat.

Gokken op afstand – Nederlandse belasting op online gokken

De Nederlandse belasting op gokken is alleen verschuldigd over prijzen van meer dan €449. Hierdoor daalt het effectieve belastingtarief voor sommige begunstigden met enkele procenten. Sport- en paardenweddenschappen zullen echter van deze belastingvrije drempel worden verwijderd gezien de invoering van de Nederlandse vergunningsregels voor online gokken.

Online gokvergunningen zijn beschikbaar voor casinospelen, sport en paardenrennen. Er zijn geen beperkingen op het aantal vergunningen en exploitanten hoeven geen fysieke activiteiten te hebben of in Nederland aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor een dergelijke licentie. Exploitanten met een Nederlandse online gokvergunning moeten strenge maatregelen nemen om valsspelen tegen te gaan.

Online exploitanten zijn beperkt in het soort betalingsmogelijkheden dat zij kunnen gebruiken voor transacties met hun spelers. De betaalmethoden mogen niet anoniem zijn en moeten dezelfde naam gebruiken als de rekeninghouder van de speler. Ook moeten ze worden uitgegeven door een kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder of instelling voor elektronisch geld met een EU-vergunning.

Nederlandse gokkers die internationale casino’s bezoeken, moeten in Nederland kansspelbelasting betalen. Als de speler al belasting heeft betaald over winsten in het buitenland, dan is het niet nodig om opnieuw te betalen. Houd er rekening mee dat als er belastingen worden ontweken, de Nederlandse Vereniging voor Online Gokken juridische stappen kan ondernemen.

Samenvatting – Lokaal vs Buitenland

Belastingregels verschillen afhankelijk van het type gokbedrijf, waar het gevestigd is en welke spellen het aanbiedt. Als een onafhankelijk individu van gokken wil genieten, moeten er ook belastingen worden betaald. De manier waarop ze worden betaald verschilt echter. Bekijk onderstaande tabel die deze punten duidelijk te maakt.

In Nederland

 • 21% BTW en vennootschapsbelasting in tweeën gedeeld. Minder dan €200.000 – 16,5%. Hoger dan dit bedrag – 25%.
 • Belasting gebaseerd op bruto inkomsten voor gokkasten en casino gokken.
 • Voor alle andere aanbiedingen met een landvergunning vormt de prijs de belastinggrondslag.
 • Voor niet incidentele kansspelen moet, volgens de redenering van Sporting Exchange, 40% van de spelopbrengsten naar goede doelen gaan.
 • Voor de organisatie van nationale kansspelen en de organisatie van internationale online kansspelen moet er belasting worden betaald.
 • Als de prijs geen geld maar een product bevat, mag het bedrijf de kansspelbelasting zelf betalen.
 • Kansspelorganisaties moeten de belasting over de verschillen tussen de ontvangen weddenschappen en de uitbetaling van de geldprijs betalen.

Buitenland

 • Gokkers die internationale casino’s bezoeken, moeten in Nederland kansspelbelasting betalen.
 • Als de speler al belasting heeft betaald over gokwinsten in het buitenland, dan hoeft hij dit niet opnieuw te betalen.
 • Over geld dat is gewonnen met een casinospel of een gokkast binnen de EU hoeft geen belasting te worden betaald.
 • Spelers zijn verplicht om 29% bruto belasting te betalen over winsten per maand uit buitenlandse online casino’s, buiten Nederland.
 • Voor online exploitanten geldt een extra heffing van 1,75%.
 • Nederlandse gokorganisaties moeten de belasting over de verschillen tussen de ontvangen weddenschappen en de uitbetaling van de geldprijs betalen.

Individueel

 • De prijswinnaar is de belastingplichtige.
 • Het is de organisator van de spelen die de belastingen op de brutowaarde van de prijs inhoudt.
 • De nettoprijs wordt uitbetaald aan de speler.
 • De kansspelbelasting is een onderdeel van de prijs zelf.
 • Spelers moeten de 29% Nederlandse kansspelbelasting betalen, via een procedure die door NL exploitant wordt gevolgd.
 • Je hoeft geen belasting te betalen na het spelen in een casino.
 • Gokkers die tegen elkaar spelen en een provisie ontvangen moeten wel belasting betalen.
 • Winnaars van nationale online spellen zijn vrijgesteld van belasting.
 • Als een nationaal spel geen casinospel, gokkast of online spel is, moet de winnaar wel belasting betalen.
 • Internationale winnaars die in Nederland wonen, of ze nu persoonlijk of online hebben gespeeld, moeten in NL belasting betalen.

Zoals je in de bovenstaande lijsten ziet, hebben wij de essentiële aspecten om te begrijpen hoe kansspelbelasting werkt punt voor punt samengevat. Het is geen gemakkelijke taak, maar wij geloven dat door deze vereenvoudigde gids te volgen, het veel gemakkelijker zal zijn om het belastingproces te begrijpen voor Nederlandse spelers die lokaal, in het buitenland, fysiek en/of online spelen.

Gerelateerde Onderwerpen

Veelgestelde Vragen

Hoe betaal ik de kansspelbelasting in Nederland?

Ook al is de winnaar van de gokprijs de belastingplichtige, degene die de belastingen daarop moet inhouden is de organisator van het spel. De organisatie betaalt de belastingen voor de winnaar, en daardoor wordt aan de speler het nettobedrag betaald. Wanneer de prijs een product is, betaalt het bedrijf zelf de belasting.

Hoeveel belasting betaal je over gokwinsten in buitenland?

Spelers moeten per maand 29% betalen over bruto verdiensten van aanbieders buiten Nederland. Volgens de Nederlandse tijdlijn gokken was het belastingtarief voor 2018 29%. Het steeg echter met 1,1% voor de landgebonden vergunde instellingen en keerde terug naar 29% in 2021. Voor online exploitanten geldt een extra heffing van 1,75%.

Hoe werkt de belasting voor fysieke vestigingen?

Exploitanten van speelautomaten moeten ook belasting op gokken betalen. De speelautomaten moeten in Nederland geplaatst zijn en voorzien zijn van stickers met de gegevens van de exploitant. De belasting op winsten voor fysieke casino’s is gebaseerd op de bruto inkomsten voor gokkasten en casinogokken. Voor alle andere aanbiedingen met een landvergunning vormt de prijs de belastinggrondslag.

Hoe werkt de belasting als je in het buitenland speelt?

Nederlandse gokkers die vanuit het buitenland spelen moeten in Nederland kansspelbelasting betalen. Als de speler al belasting heeft betaald over winsten in het buitenland is het niet nodig om opnieuw te betalen. Houd er rekening mee dat winsten niet belast worden in het Verenigd Koninkrijk of in de Europese Unie. Er is een extra heffing van 1,75% voor online operatoren.

Wat zijn de uitzonderingen op de individuele gokbelasting?

Er zijn verschillende individuele uitzonderingen als het gaat om het betalen van belasting over Nederlandse gokwinsten. De speler ontvangt de nettoprijs omdat de exploitant de belasting aftrekt van het brutobedrag. Ook nationale online spelwinnaars hoeven geen belasting te betalen. Ten slotte moeten gokkers die tegen elkaar spelen en een provisie ontvangen, toch belasting betalen.

Hoeveel is kansspelbelasting in Duitsland?

In Duitsland wordt een kansspelbelasting geheven op winsten uit kansspelen. De hoogte van de belasting varieert afhankelijk van de soort kansspel en de grootte van de winst.

 • Voor gokautomaten geldt een belastingtarief van 80% op winsten boven de 1.000 euro.
 • Voor andere vormen van kansspelen, zoals loterijen en sportweddenschappen, geldt een belastingtarief van 20% op winsten boven de 1.000 euro.

Het is belangrijk om te weten dat er een drempelbedrag is van 1.000 euro, winsten onder dit bedrag zijn vrijgesteld van belasting.

Kansspelbelasting op Duitse online casino kansspelen alleen geldt voor particulieren, voor bedrijven die zich bezighouden met kansspelen gelden andere regels. Ook is het belangrijk dat het online casino waar u speelt legaal is en geregistreerd bij de juiste autoriteiten. Huidige wetgeving te checken en de juiste instanties te raadplegen voor meer informatie over kansspelbelastingen.

Hoe hoog is de kansspelbelasting in Belgie?

In België wordt een kansspelbelasting geheven op winsten uit online kansspelen, zoals online casino’s en sportweddenschappen. De hoogte van de belasting is gelijk aan die van fysieke kansspelen, variërend afhankelijk van de soort kansspel en de grootte van de winst.

Er zijn 2 categorieën voor kansspelbelasting in online casino België:

 • Voor winsten onder 2.500 euro is er geen belasting verschuldigd.
 • Voor winsten boven 2.500 euro geldt een belastingtarief van 45%.

Deze regel alleen geldt voor particulieren, voor bedrijven die zich bezighouden met kansspelen gelden andere regels.

author
Geschreven door: Jason Vink | onlinecasinosspelen.com

Jason is een online casino expert. Hij behaalde een B.A. in communicatie in Brussel voordat hij in 2012 begon te werken bij internet gokportaalen in Malta (EU). Later kwam hij bij OnlineCasinosSpelen.com en sindsdien is hij begonnen met het delen van zijn expertise met onze lezers. Jason is in staat om een online casino te beoordelen en te testen op vele verschillende functionaliteiten om zo het speel genot en de veiligheid te waarbogen. Als je vragen voor Jason hebt, kan je hem altijd een email sturen: jason [at] onlinecasinosspelen.com.