Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) is een gok zelfuitsluitingssysteem en database in Nederland. Het wordt gebruikt om een lijst bij te houden van gebruikers die hebben besloten zichzelf uit te sluiten van gokken en wordt gebruikt om hen ervan te weerhouden zich te registreren en te spelen bij online casino’s met vergunning.

De CRUKS gegevens worden onderhouden en beheerd door de Kansspelautoriteit (KSA) – de officiële regelgevende instantie voor kansspelen in Nederland. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de gokvergunningen en -regelgeving in Nederland.

De KSA werkt aan het beschermen en veilig houden van gebruikers en aan het creëren van een veilige en verantwoordelijke spelomgeving door samen te werken met exploitanten. Dit bevat de handhaving van de huidige regelgeving en de invoering van nieuwe systemen, zoals CRUKS.

Hoe werkt CRUKS?

Gebruikers krijgen via hun DigiD (een Nederlands ID-systeem voor online diensten en websites van de overheid) toegang tot het CRUKS-systeem. Ze kunnen zich dan registreren met hun burgerservicenummer, achternaam en geboortedatum of, als ze geen Nederlands staatsburger zijn, met officiële documenten zoals een paspoort.

Een gebruiker kan ook rechtstreeks door een medewerker van de Kansspelautoriteit worden geregistreerd als deze geen toegang heeft tot het DigiD-systeem.

De gebruiker kan dan een CRUKS-code genereren, deze code wordt gebruikt bij registratie voor of toegang tot een gokdienst. Vervolgens wordt de code vergeleken met een lijst van codes in het CRUKS-systeem en als de code van de speler overeenkomt met een code die is uitgesloten, wordt de toegang tot gokdiensten geblokkeerd.

Het CRUKS genereert ook geaggregeerde statistieken die betrekking hebben op het aantal zoekopdrachten en uitgesloten spelers. Dit kan worden gebruikt om het succes van het systeem te meten en bevat, wat erg belangrijk is, geen gegevens over spelgewoonten. Het systeem is per 1 maart 2021 in werking getreden.

Hoe ziet een CRUKS-code eruit?

De CRUKS-code is gebaseerd op het BSN (burgerservicenummer) van een persoon voor Nederlandse ingezetenen (dat te vinden is op Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • BSN
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Voor niet-BSN-houders:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboorteplaats
 • Document nummer

Naleving van CRUKS

Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moeten exploitanten het CRUKS-systeem gebruiken en gebruikers correct controleren aan de hand van de zelfuitsluitingsdatabase. Dit betekent dat toezichthouders nu het volgende moeten doen:

Het spelsysteem van elke vergunninghouder moet elke keer dat een speler zich aanmeldt automatisch het Centraal Register van de Nederlandse Kansspelautoriteit raadplegen om de CRUKS-database opnieuw te controleren. De CRUKS-code van de speler moet worden gecontroleerd en hij mag alleen toegang krijgen als er wordt bevestigd dat hij niet in het register voorkomt.

Er moet ook een protocol voor dienstonderbreking zijn, dat CRUKS-spelers moet raadplegen en afmelden nadat de onderbreking is opgelost, of de gebruikers en hun activiteit tijdens de onderbreking moet bijhouden.

Hoe exploitanten CRUKS kunnen gebruiken en controleren?

Gokexploitanten in Nederland zijn verplicht spelers via CRUKS te verifiëren. Dit betekent dat exploitanten bij hun registratie de persoonlijke gegevens van elke gebruiker naar de Kansspelautoriteit moeten sturen, waaronder het servicenummer, de naam en de geboortedatum van de burger.

Deze gegevens moeten via een beveiligde Kansspelautoriteit-verbinding worden verzonden, die deze vervolgens verwerkt en een resultaat terugstuurt dat aangeeft of de speler al dan niet in het CRUKS-systeem geregistreerd staat. Op basis van het resultaat moeten dan passende maatregelen worden genomen, waaronder het koppelen van de CRUKS-code van de speler, het verwijderen van gegevens van zijn servicenummer, en het uitsluiten van de speler indien deze in het CRUKS is geregistreerd.

Exploitanten kunnen ook suggereren dat actieve spelers op CRUKS zijn geregistreerd. Mogelijk verslavend gedrag kan worden gemeld aan de Kansspelautoriteit, die de activiteit van de speler zal onderzoeken en een beslissing zal nemen.

De volgende gegevens zullen moeten worden verstrekt:

 • Een spelerinterventiedossier, met gegevens en een analyse van het spelgedrag van een speler.
 • De CRUKS-code of persoonsgegevens van de speler.
 • De contactgegevens van de speler.
 • Contactgegevens van de exploitant of een aangewezen contactpersoon.

Een melding van problematisch speelgedrag kan rechtstreeks via de website van de Kansspelautoriteit worden ingediend.

Eenmaal ingediend, kunnen de exploitanten het volgende proces van de Kansspelautoriteit verwachten:

 • Exploitanten ontvangen een automatische bevestiging van indiening.
 • De Kansspelautoriteit zal het spelgedrag van de speler onderzoeken – dit zal naar verwachting ongeveer zes weken duren.
 • De exploitant kan verzoeken om nadere informatie ontvangen.
 • De speler wordt geïnformeerd over de beslissing van de KSA.
 • De exploitant wordt geïnformeerd over de details van het onderzoek en de beslissing van de Kansspelautoriteit.
 • De speler kan rechtstreeks bij de KSA in beroep gaan.

Hoe kunnen spelers hun CRUKS status controleren of aanpassen?

Registratie in het CRUKS stelt spelers in staat om ten minste een pauze van zes maanden te nemen van gokken en spelen in Nederlandse online casino’s en op Nederlandse goksites. Nadat de registratie is voltooid, kan deze niet worden teruggedraaid totdat de zes maanden zijn verstreken, maar het is wel mogelijk om de resterende duur van een zelfuitsluiting te checken en deze te verlengen.

Een speler kan zijn zelfuitsluiting verlengen op dezelfde manier als waarop hij zich heeft ingeschreven, hetzij online, hetzij via een papieren formulier. Het is ook mogelijk om de huidige CRUKS-status te controleren via het online CRUKS-portaal – een speler die niet in het CRUKS staat ziet een registratieformulier, terwijl spelers die wel op CRUKS staan hun gegevens en opties om te verlengen te zien krijgen.

Spelers zullen bij inschrijving bij het CRUKS ook een bewijs van inschrijving ontvangen. Dit kan worden gedownload via het online portaal of per post worden verstuurd als een speler zich via een papieren formulier heeft geregistreerd.

Welke goksites zijn legaal in Nederland?

iGaming groeit gestaag in Nederland, met steeds meer sites die licenties aanvragen en krijgen in het land. Momenteel zijn online weddenschappen volledig legaal in het land en alle websites zijn onderworpen aan de regels die zijn opgesteld door de Kansspelautoriteit.

Enkele van de grootste goksites die momenteel in Nederland actief zijn, zijn:

Gerelateerde Onderwerpen

Veelgestelde Vragen

Hoe kom ik uit Cruks?

Als je zich heeft aangemeld voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, kunt je jouw speelpauze eindigen door contact op te nemen met de organisatie die jouw aanmelding heeft verwerkt. Dit kan een kansspelautoriteit, een kansspeluitbater of een hulpverleningsinstelling zijn. Zij kunnen je informeren over de stappen die je moet nemen om jouw speelpauze te beëindigen. Het is belangrijk om te onthouden dat je zich zelf opnieuw kunt aanmelden voor het CRUKS als je het gevoel heeft dat je weer hulp nodig heeft.

Hoe kan ik zien of ik in Cruks staat?

Er zijn meerdere manieren om te controleren of je zich in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen bevindt:

 1. Contact opnemen met de organisatie die jouw aanmelding heeft verwerkt, zoals een kansspelautoriteit, een casino of een hulpverleningsinstelling. Zij kunnen je informeren of je zich in het register bevindt en hoe je jouw registratie kunt opvragen.
 2. Controleren of jouw naam in de lijst van geregistreerde personen in het CRUKS op de KSA site (door op de website in te loggen met behulp van je DigiD).
 3. Als je bent geregistreerd in het CRUKS, kunt je ook geen toegang krijgen tot kansspelen in lokale online casino’s, speelhallen, etc.

Het is belangrijk op te merken dat sommige landen een eigen register hebben, zoals België, Nederland, enz.

Is CRUKS alleen in Nederland?

CRUKS is specifiek voor Nederland, het staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een register waarin personen zich kunnen aanmelden om zichzelf tijdelijk of permanent te laten uitsluiten van kansspelen. Dit kan helpen om problematisch gokgedrag te voorkomen. Elk land kan een eigen register hebben voor uitsluiting van kansspelen, zoals België heeft het register van RGW (Registratiecommissie voor Gokbedrijven).

Kan ik CRUKS opzeggen?

Ja, je kunt jouw registratie in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen opzeggen. Dit kan door contact op te nemen met de organisatie die uw aanmelding heeft verwerkt. Dit kan een kansspelautoriteit, een casino of goksite. Zij kunnen je informeren over de stappen die je moet nemen om jouw registratie in het CRUKS op te zeggen.

Er zijn meerdere manieren om op te zeggen, zoals via internet, telefoon of post.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het opzeggen van de registratie in het CRUKS niet automatisch betekent dat u weer toegang krijgt tot kansspelen. De uitbaters zijn verplicht om u te weigeren bij het spelen, dus zij moeten worden geïnformeerd dat uw registratie is opgezegd.

Wie kan een speler aanmelden voor CRUKS?

Er zijn verschillende partijen die een speler kunnen aanmelden voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen in Nederland. Deze partijen zijn:

 1. De speler zelf: een speler kan zichzelf aanmelden voor het CRUKS door contact op te nemen met een casino of een hulpverleningsinstelling.
 2. Hulpverleningsinstellingen: organisaties die hulp bieden bij problematisch gokgedrag, zoals verslavingsklinieken.
 3. Kansspeluitbaters: zoals lokale online casino’s en speelhallen, zijn verplicht om een speler te weigeren wanneer deze is geregistreerd in het CRUKS. Daarom kunnen zij ook een speler aanmelden voor het CRUKS als zij vermoeden dat de speler problematisch gokt.
 4. Familieleden: familieleden of naaste betrokkenen van een speler kunnen ook een aanmelding voor het CRUKS indienen.

Het is belangrijk op te merken dat iedereen die een aanmelding doet, dit moet doen met de toestemming van de speler, tenzij er sprake is van een machtsmisbruik situatie.

author
Geschreven door: Jason Vink | onlinecasinosspelen.com

Jason is een online casino expert. Hij behaalde een B.A. in communicatie in Brussel voordat hij in 2012 begon te werken bij internet gokportaalen in Malta (EU). Later kwam hij bij OnlineCasinosSpelen.com en sindsdien is hij begonnen met het delen van zijn expertise met onze lezers. Jason is in staat om een online casino te beoordelen en te testen op vele verschillende functionaliteiten om zo het speel genot en de veiligheid te waarbogen. Als je vragen voor Jason hebt, kan je hem altijd een email sturen: jason [at] onlinecasinosspelen.com.